Meny
Schließen
Kontakt kundesenter

For spørsmål om kjemikalier – service – reservedeler – service vakt – bestillinger – Prate med kontoret!

Ring: 22918180

WashTec Bilvask AS

Besøksandresse: Slependveien 108
Postadresse: Slependveien 108, 1396 Billingstad

Kontakt personer service:

Bjørn Guddal Hansen
Telefon: 004745234748

Kontakt person salg:

Tom Viktor Karlsen
Telefon: 004791880778

Kontakt skjema salg

#askwashtec

Alltid oppdatert! De nyeste bildene dere har lastet opp med #askwashtec .

DirtyJulie

Lastet opp av: DirtyJulie

Smokymcpott84

Lastet opp av: Smokymcpott84

Smokymcpott84

Lastet opp av: Smokymcpott84

Heikozi

Lastet opp av: Heikozi

Mms

Lastet opp av: Mms

Garda2019

Lastet opp av: Garda2019

Adria

Lastet opp av: Adria

Adria

Lastet opp av: Adria

HeikoZi

Lastet opp av: HeikoZi

HeikoZi

Lastet opp av: HeikoZi

dirty birdy

Lastet opp av: dirty birdy

JoJo

Lastet opp av: JoJo

mms

Lastet opp av: mms

mms

Lastet opp av: mms

mms

Lastet opp av: mms

mms

Lastet opp av: mms

Mickael

Lastet opp av: Mickael

Hervé

Lastet opp av: Hervé

Olga

Lastet opp av: Olga

Fabrice

Lastet opp av: Fabrice

Fabrice

Lastet opp av: Fabrice

Fabrice

Lastet opp av: Fabrice

Marie

Lastet opp av: Marie

Richard

Lastet opp av: Richard

Sebastien

Lastet opp av: Sebastien

AlexH

Lastet opp av: AlexH

astronomicum

Lastet opp av: astronomicum

HB6

Lastet opp av: HB6

Hazel

Lastet opp av: Hazel

HB6

Lastet opp av: HB6

anirahtak

Lastet opp av: anirahtak

Marine

Lastet opp av: Marine

Marine

Lastet opp av: Marine

Marine

Lastet opp av: Marine

Adrian

Lastet opp av: Adrian

Adrian

Lastet opp av: Adrian

HB06

Lastet opp av: HB06

HB06

Lastet opp av: HB06

HB06

Lastet opp av: HB06

HB06

Lastet opp av: HB06

HB06

Lastet opp av: HB06

HB06

Lastet opp av: HB06

HB06

Lastet opp av: HB06

HB06

Lastet opp av: HB06

HB06

Lastet opp av: HB06

HB06

Lastet opp av: HB06

HB06

Lastet opp av: HB06

HB06

Lastet opp av: HB06

HB06

Lastet opp av: HB06

Denys

Lastet opp av: Denys

Denys

Lastet opp av: Denys

Denys

Lastet opp av: Denys

Denys

Lastet opp av: Denys

marco raap

Lastet opp av: marco raap

Ideenlos

Lastet opp av: Ideenlos

HB6

Lastet opp av: HB6

mms

Lastet opp av: mms

mms

Lastet opp av: mms

mms

Lastet opp av: mms

SillyJuly

Lastet opp av: SillyJuly

mms

Lastet opp av: mms

SillyJuly

Lastet opp av: SillyJuly

Miniman

Lastet opp av: Miniman

Miniman

Lastet opp av: Miniman

Washtec-Fan

Lastet opp av: Washtec-Fan

Finn88

Lastet opp av: Finn88

Rico8000

Lastet opp av: Rico8000

WashTec

Lastet opp av: WashTec

carwashfan

Lastet opp av: carwashfan

July

Lastet opp av: July

Vis oss de skitneste kjøretøyene du har måttet vaske ved å laste opp bilder av dem her!

Vi publiserer bildene deres på WashTec sider og på våre kanaler på sosiale medier (Facebook, Twitter, Instagram, under “#askwashtec”). Vi kan ikke legge ut mer enn tre bilder per person på våre kanaler på sosiale medier. Redaksjonen forbeholder seg retten til å opprette flere gallerier. Registreringsnumrene gjøres uleselige før publisering, og bilder som viser personer eller andre ting enn biler, brukes ikke, men slettes umiddelbart. De innsamlede hoveddataene, med unntak av brukernavnet, blir bare brukt internt, og vil ikke bli publisert eller utlevert til tredjeparter.

Last opp bildefil: jpg/png (maks. 3)*

Filstørrelsen er begrenset til 10 MB

Generelle bruksvilkår for bildeopplasting

Versjon 1/per: 6. juni 2019

Bruken av WashTecs bildeopplasting er underlagt disse bruksvilkårene, som gjelder mellom deg og WashTec AG (heretter kalt “WashTec”), Argonstraße 7, 86153 Augsburg, Tyskland. Du godtar og blir bundet av disse vilkårene ved bruk av programmet og/eller nettsiden. Les dem derfor nøye i ro og mak. Hvis du ikke kan godta vilkårene, kan du heller ikke bruke bildeopplastingen. Du må være 18 år for å godta disse bruksvilkårene. Ta vare på en utskrift av bruksvilkårene.

1. WashTec forbeholder seg retten til når som helst å endre bruksvilkårene. Vilkårene kan fra tid til annen bli endret, så hold deg orientert om eventuelle endringer – utstedelsesdatoen endres ved endringer. Hvis du deltar i kampanjen etter at bruksvilkårene har blitt endret, godtar du med det de endrede bruksvilkårene.

2. Din rett til å bruke WashTecs bildeopplasting er underlagt følgende vilkår:

a. Kampanjen kan bare brukes for private formål. Verken du eller noen tredjepart har anledning til å bruke noen del av kampanjen, innholdet som sendes inn eller produseres med den, eller nettstedene og innholdet på dem, for noe kommersielt eller forretningsmessig formål. Du har ikke rett til å tilby bruk av kampanjen, innholdet som følger med den eller er et resultat av den, tilgang til nettsteder eller innholdet på dem til tredjeparter som betaling eller som en del av sponsede tjenester, og du har heller ikke rett til å distribuere innholdet på nettstedene eller som er produsert gjennom selve kampanjen  eller oppbevare det for distribusjon eller annen kommersiell bruk.

b. Bruk av WashTecs bildeopplasting og innholdet som følger med den eller er et resultat av den, gjør deg ikke til en ansatt hos eller leverandør til WashTec.

c. Bruk og endring av ordet WashTec og symbolbruken på dette nettstedet er forbudt. All bruk av disse varemerkene utgjør varemerkeinngrep og kan medføre at eieren av varemerkene treffer tiltak mot deg og ber deg avstå fra fortsatt bruk.

d. Du vil avstå fra enhver handling som skader eller kan skade nettstedets funksjonalitet (f.eks. gjennom programvare eller andre skript). Dette omfatter bruk av “robot”-, “edderkopp”- eller “offline-leser”-programvare som automatisk genererer brukerforespørsler over internett. Nettstedet skal ikke endres, overskrives, kopieres eller distribueres.

e. Bildeopplastingen skal ikke endres, redigeres, dekompileres (heller ikke gjennom omvendt utvikling), lagres eller reproduseres.

f. Du kan bare bruke WashTecs bildeopplasting til å overføre eller behandle innhold, primært bilder, tekst og grafikk, som du har de nødvendige bruksrettigheter til.

g. Hvis du laster opp innhold til WashTecs nettsted, går du også god for at du innehar alle nødvendige rettigheter til å bruke dette innholdet, og at du har rett til å bruke det på våre nettsteder. Du er selv ansvarlig for innholdet og eventuell innvirkning på tredjeparter; du fritar dermed WashTec og WashTecs ansatte og stedfortredere for alt erstatningsansvar med mindre de eller WashTec selv har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

h. Du gir WashTec en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv bruksrett, ubegrenset med hensyn til tid og sted, til innhold du har produsert, redigert eller overført med bildeopplastingen ved hjelp av innhold vi har levert. WashTecs bruksrett omfatter retten til å oppbevare dataene, redigere dem (dette omfatter også retusjering av registreringsnumre), publisere dem (eventuelt på kanaler for sosiale medier), gjengi dem offentlig, overføre dem til tredjeparter, kringkaste dem, bruke dem i annonsering og reprodusere dem, herunder rett til å underlisensiere dem.

i. Du har ikke rett til å produsere eller overføre ulovlig, forbudt eller diskriminerende innhold med kampanjen. Dette omfatter, men er ikke begrenset til innhold som støtter eller bifaller rasisme, fanatisme, hat eller fysisk vold av noen form mot noen gruppe eller enkeltperson, og seksuell eller voldelig utnyttelse av enhver person, rettighetene til enhver tredjepart, herunder blant annet deres varemerker, opphavsretter eller tilleggsrettigheter til opphavsrett, eller som på en upassende måte ydmyker eller krenker noen annen fysisk eller juridisk person. Dette omfatter også planlegging, støtte til eller oppfordring til noen form for kriminell aktivitet.

WashTec har av denne grunn særlig, men ikke utelukkende av denne grunn, rett til å slette innhold og blokkere bruken av bildeopplastingen.

3. WashTec skal bestrebe seg på å sikre at WashTecs bildeopplasting fungerer som den skal, og at tilknyttede nettsteder er i drift. Det kan imidlertid ikke gis garantier for at tilbudet oppfyller alle forventninger og vil være tilgjengelig til enhver tid, uten avbrudd, raskt, sikkert og feilfritt. WashTec gir heller ingen garantier for resultatene som kan oppnås med dette tilbudet, eller for riktigheten eller påliteligheten av informasjon som er tilgjengelig på nettstedene.

Washtec vil ikke godta noe erstatningskrav, uavhengig av det rettslige grunnlaget, med mindre WashTec, dets fullmektiger eller stedfortredere har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. WashTec er bare erstatningsansvarlig for simpel uaktsomhet i tilfeller der WashTec, dets fullmektiger, ledere eller stedfortredere har brutt en kontraktsforpliktelse som er avgjørende for å oppnå kontraktens formål. Dette gjelder ikke ved krav om skadeserstatning i forbindelse med lovfestet ansvar, som skade på liv og helse. I den grad WashTec holdes ansvarlig for simpel uaktsomhet, er skadeserstatningen begrenset til et beløp som med rimelighet kan anses som typisk for kontrakten.

Ansvarsbegrensningen gjelder også for selskapene som er tilknyttet WashTec og for personlig ansvar for ansatte, arbeidstakere, representanter, aksjeeiere og stedfortredere for WashTec og/eller selskaper tilknyttet WashTec.

4. Disse vilkårene er underlagt tysk lov.

5. Hvis noen av bestemmelsene i bruksvilkårene er eller blir ugyldige, påvirker ikke dette gyldigheten av de øvrige bestemmelser. Den ugyldige bestemmelsen skal erstattes av en som i størst mulig grad tilsvarer den øknomiske intensjonen og er tillatt etter loven. Det samme gjelder hvis denne avtalen inneholder smutthull som partene ville ha tettet om de var klar over det.

Jeg har lest hele personvernerklæringen på personvernsiden til WashTec AG


Felt som er merket med * må fylles ut.