Meny
header_unternehmen_faqs.png
Schließen
Kontakt kundesenter

For spørsmål om kjemikalier – service – reservedeler – service vakt – bestillinger – Prate med kontoret!

Ring: 22918180

WashTec Bilvask AS

Besøksandresse: Slependveien 108
Postadresse: Slependveien 108, 1396 Billingstad

Kontakt personer service:

Bjørn Guddal Hansen
Telefon: 004745234748

Kontakt person salg:

Tom Viktor Karlsen
Telefon: 004791880778

Kontakt skjema salg

OSS

Spørsmål og svar om bilvask

WashTec er svaret på spørsmålet om den reneste bilvasken. Noen svar finner du allerede i OSS. Finner du fortsatt ikke svar på spørsmålet ditt? Da kan du bare ta kontakt med oss.

Rengjøring og pleie

Hvordan fjerner jeg mest effektivt insekter og sevje fra lakken?

Mange bileiere benytter sjansen til å vaske bilen når det er godvær. Men hvis du vasker bilen i regnvær, vil for eksempel rester av insekter allerede være våte og enkle å fjerne med et eget insektsvaskeprogram.

Det beste valget for bilvaskeanlegg er et vaskeprogram med den høykonsentrerte insektsfjerneren InsecTecs, som har en frisk duft av lime. AUWA tilbyr dette spesialmiddelet for rask og effektiv fjerning av organiske rester og avsetninger på flater av glass og lakk. InsecTecs er en del av Best Performance TecsLine og kan brukes i alle typer bilvask. Takket være den høye konsentrasjonen av virkestoffer av høy kvalitet gir InsecTecs enestående vaskeytelse, særlig ved vanskelig smuss som insektsrester, fugleskitt og sevje. Til tross for den høye alkaliteten er denne insektsfjerneren langt mer skånsom mot billakken enn vanlige høyalkaliske forvaskemidler.

 

Hvordan rengjør jeg bilen innvendig mest mulig effektivt?

Tips til effektiv innvendig rengjøring finner du på WashTec-bloggen på https://www.washtec.com/blog/,
der du for eksempel finner en artikkel om rengjøring av bilseter:
https://www.washtec.com/blog/tips-for-owners/cleaning-car-seats-and-the-like-the-ultimate-guide-to-interior-cleaning/

Slik kan du fjerne sigarettlukt fra bilen: https://www.washtec.com/blog/tips-for-owners/how-to-remove-cigarette-smoke-from-your-car/

Her kan du lese om hva du bør tenke på for å ta vare på og rengjøre skinnsetene: https://www.washtec.com/blog/tips-for-owners/correct-leather-care-and-cleaning-in-the-car/

 

Bilvaskeanlegg

Hvor mye koster WashTecs bilvaskeanlegg?

Vi kan ikke gi en standardpris på et anlegg. Det vil alltid avhenge av de lokale forholdene. Vårt selgerteam står klar til å hjelpe kunder som ønsker å velge det rette anlegget med utgangspunkt i en analyse av sted og potensial, og utarbeider et passende forretningskonsept med dem.

 

Hvilket potensial har de ulike bilvaskeanleggene?

Disse tallene er bare veiledende. Som en tommelfingerregel bør du alltid ta konkurransesituasjonen i området i betraktning.

 

Hvilke vaskeportalanlegg passer for en gjennomsnittlig bensinstasjonoperatør?

Hvilket vaskeportalanlegg som passer for en bensinstasjon, er ikke alltid like lett å besvare. Det vil alltid avhenge av sted og resultatet av potensialanalysen. I tillegg er det viktig å ikke bare fokusere på teknologien, men også på forretningsmodell og på hvordan man kan få mest mulig ut av vaskevirksomheten. Det er i utgangspunktet fire parametere som påvirker valget av vaskeportalanlegg. Hos WashTec kaller vi dette «de fire dimensjoner». Du må finne den rette balansen mellom kvalitet, hastighet, bekvemmelighet og opplevelse. Etter å ha fastslått parameterne setter vi sammen en løsning som er skreddersydd etter kundens behov og ønsker.

 

Nyetableringer

Trenger man spesialopplæring eller spesialkunnskap hvis man vil starte et bilvaskeanlegg?

Man trenger ingen spesialopplæring for å starte et bilvaskeanlegg. Det er imidlertid en fordel å gjøre seg kjent på forhånd med bilvask generelt og hvordan markedet fungerer.

 

Hva er det viktig å ta hensyn til for operatører som skal installere et nytt bilvaskeanlegg?

Hvis man skal starte et foretak med bilvask, er det visse ting man bør vurdere på forhånd, slik at investeringen blir nyttig og oppstartsutgiftene raskt blir dekket inn igjen. Vanligvis er tilgjengelig kapital eller finansiering en nøkkelfaktor for et bilvaskprosjekt. Man bør også ha de rette samarbeidspartnerne. Ved å ta hensyn til alle viktige aspekter ved sted og forventet klientell tidlig i planleggingsfasen, kan man lage en detaljert og overbevisende forretningsplan. Når finansieringen er i orden, kan forretningsdrømmene gå i oppfyllelse.

 

Hvilke dokumenter bør tas med til et møte med WashTec?

Man bør tenke over visse spørsmål før et første møte, blant annet:

  • Hvilke biltyper vil du legge til rette for? Er det visse typer anlegg du foretrekker fremfor andre?
  • Hvor mange biler skal vaskes? Og hvor ofte vaskes bilene i området?
  • Finnes der en ledig tomt? I så tilfelle, hvor stort areal har du tilgjengelig for anlegget?
  • Skal det være innendørs eller utendørs? Hva er minimumstemperatur på stedet?
  • Hvor attraktiv bør bilvasken være for sluttbrukeren?
  • Hvor skitne forventer du at kjøretøyene er?
  • Er det nødvendig med vannbehandling?
  • Hva er budsjettet for hele prosjektet?

Vi snakker ikke lenger med kundene våre om et produkt, men om en forretningsmodell og hvordan de kan få mest mulig ut av sin bilvaskvirksomhet. For å få til dette setter vi sammen en løsning som er skreddersydd til våre kunders behov og ønsker.

 

Hvordan gir WashTec teknisk og organisatorisk støtte til mulige kunder?

Hos WashTec er fokuset på størst mulig nytte for kunden. Derfor leder vi kundene våre gjennom hele planleggingsprosessen: fra analysene av sted og potensial på grunnlag av konkurransesituasjonen i området, frem til innkjøp av anlegget og driftsstart. VI fokuserer på kundene våre og deres spesifikke behov. Dette starter med planlegging og anskaffelse av anlegget og fortsetter gjennom hele anleggets levetid. WashTec tilbyr bilvaskeanlegg og tilbehør som passer alle behov og alle budsjetter. Våre ansatte hjelper kundene med alt fra å spesifisere utstyr for anlegget til å analysere kostnadsstrukturer, slik at investeringen sikres best mulig.

Eksempel: Serviceteamet til WashTec konfigurerer anlegget med utgangspunkt i alle aktuelle parametere og sørger for at det ikke blir for kostbart. Deretter installerer vi vaskeløsningen på stedet. Under idriftsettingskontrollen justeres anlegget til de lokale forholdene – og garanterer på denne måten optimalt vaskeresultat. WashTec-servicen omfatter også utvelgelse av de rette kjemikaliene fra AUWA, selvsagt med utgangspunkt i gjeldende regelverk for sikkerhet og miljø. Med målrettede kommunikasjonsmidler gir vi deretter service for å få nye kunder og beholde de eksisterende. På denne måten drar kundene nytte av mange års teknisk og forretningsmessig ekspertise og et tillitsforhold på like vilkår.

 

Finansiering

Har WashTec tilbud om leasing, eventuelt i samarbeid med andre?

WashTec Financial Service er din kontakt for alle finansieringsbehov. Vi tilbyr kundetilpasset økonomisk rådgivning og kontraktsavtaler skreddersydd etter kundens behov. Vi bidrar også med lønnsomhetsberegninger og gunstige vilkår. WashTec Financial Services kan også hjelpe deg med å finne den rette leasingmodellen. Uavhengig av om du trenger helfinansiering eller delfinansiering eller leasing, kan den kombineres med fullverdig vedlikehold av bilvaskeanlegget.

 

Hva skjer med gamle anlegg som skal skiftes ut – tar WashTec imot dem som delbetaling?

Som hovedregel blir gamle anlegg demontert og avhendet/kassert av WashTec. Kundene kan imidlertid selge anlegget selv, men siden bruktmarkedet er svært begrenset, forekommer dette sjelden. Hvis anlegget skiftes ut ved utløpet av en leasingavtale, innløser WashTec vanligvis restverdien hos leasingselskapet (maks. 5 prosent). Hvis restverdien er høyere, må vanligvis kunden betale en del av dette selv.

 

Has WashTec fullverdige vedlikeholdsavtaler?

WashTec er hovedserviceyter og partner for kundene gjennom hele anleggets levetid. Vi tilbyr mange tjenester, som kan velges ut enkeltvis eller kombineres med fokus på visse områder. Tjenestene våre administreres av erfarne, kompetente montører, teknikere og ingeniører. Målet med tjenesteutvalget vårt er å unngå nedetid for anlegget og sikre suksess gjennom høy tilgjengelighet. Vi foretrekker å arbeide proaktivt. Du finner tjenesteporteføljen vår her: Lenke til den nye tjenestebrosjyren.